Talludden

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 65.99192, 22.175968

Utforska platsen