Björnkärr, frälsetorp på Ogensjö ägor

Kategori: Bebyggelselämning
Koordinater: 58.852757, 17.400948

Utforska platsen