Månbacken (Björkhult), frälsetorp på Ogensjö ägor under Nynäs

Kategori: Bebyggelselämning
Koordinater: 58.854267, 17.371351

Utforska platsen