Gise Kvarn, ½ mtl frälse rå och rör

Kategori: Vattenkvarn
Koordinater: 58.8717, 17.41744

Utforska platsen