Stentorp

 
 
Image

Foto från 1947 i samband med jordbruksinventeringen

Stentorp har anor från 1600-talet. 

Hur länge gården Stentorp funnit kan vara svårt att få klarhet i. Det äldsta kartan där gården är angiven är Lantmäteristyrelsens (LMS) karta från 1689 och beskrivs då som 1/4 dels mantal frälsehemman. Alltså ägs Stentorp av ett frälsegods vid den här tiden.Som namn på gården förekommer genom åren omväxlande Stens torp och Stentorp. I dokument från 16-1700 tal namnges gården som Stens torp vilket troligen beskriver vem som brukade gården. Vilket århundrade Sten hörde till platsen kan vi inte veta. Men över tid förenklades namnet till Stentorp.

Image

Bild från 2019. Så här ser gården ut nu. Foto Mikael Wingren

Idag bor Lena och Mikael Wingren där. Mer information finner du på lenaw.se

Författare

[email protected] (2021-05-12 20:31:43)


Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: (2020-05-20 08:08:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stigtomta Hembygdsförening (2021-05-12 20:31:43) Kontakta föreningen