Gudrun Söderberg berättar barndomsminnen om posten