Skansberget

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 58.881927, 17.153223

Utforska platsen