Gissla sträte

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 56.208942, 14.74259

Utforska platsen