Gökadal

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 56.41026, 15.167661

Utforska platsen