Gamle skans

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 56.15252, 14.863115

Utforska platsen