stenåldersboplats

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 62.405365, 13.698352

Utforska platsen