Gunborg- eller Gunvorloken

Kategori: Naturanknutet
Koordinater: 62.39139, 13.628082

Utforska platsen