Hede sanatorium - Wemerskolan

Kategori: Sjukhus, sjukhem, sanatorium och vårdhem
Koordinater: 0, 0

Utforska platsen