Kulturhistorisk plats - Sångstenen

Kategori: Flyttblock
Koordinater: 0, 0

Utforska platsen