Hede Karl-Svens (12:17)

Kategori: Gård, Hemman
Koordinater: 0, 0

Utforska platsen