Birka

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 63.236786, 14.540197

Utforska platsen