Vallen

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 63.84803, 15.59015

Utforska platsen