Rotet

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 64.48899, 21.379812

Utforska platsen