Rackejaurgruvan

Kategori: Ej definierat, se platsbeskrivning
Koordinater: 65.14271, 19.161242

Utforska platsen