Bredselet

Kategori: Vattenområde
Koordinater: 65.26834, 19.911469

Utforska platsen