Spandalen

Kategori: Bebyggelselämning
Koordinater: 57.993256, 11.872916

Utforska platsen