Valla tätort

Kategori: Tätort
Koordinater: 59.020092, 16.376736
Genom Valla passerar riksväg 55 / 57 samt Västra stambanan. Valla är idag främst en förort till Katrineholm. Järnvägen delar Valla. Delarna är Valla och

Utforska platsen