Lindsmo skans

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 59.053905, 16.430325

Utforska platsen