Lindsmo skans

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 59.053905, 16.430325
Fornborg Kategori av fasta fornlämningar från järnåldern  Fornborg är en kategori av fornlämningar i Norden som utgör en befäst anläggning från förhistorisk

Utforska platsen