Hjulbron

Kategori: Bebyggelselämning
Koordinater: 59.080326, 14.0263405

Utforska platsen