Nordviggen

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 60.48516, 12.709159

Utforska platsen