Stockfallet

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 59.415806, 13.5465145

Utforska platsen