Spåntjärn, Spåntjärnsbråten

Kategori: Bebyggelselämning
Koordinater: 59.285416, 12.62033

Utforska platsen