Stora torget Karlstad

Kategori: Tätort
Koordinater: 0, 0

Utforska platsen