Storugns missionhus.

Storugns missionhus.
Missionsförbundet hade en stark frammarsch vid 1900-talets början. 1890 bildades Lärbro-Othems friförsamling, en evangelistisk verksamhet bestående av baptister, medtodister och missionsförbundare, och som pågick i 30 år med start 1860. Mötena genomfördes i skolsalar.

Den 26 januari 1890 grundades formellt Lärbro-Othems friförsamling (20 medlemmar).
Året efter anslöt man sig till Svenska missionsförbundet. 
I ett protokollet från 25/12 1905 framgår att mötet hölls i Kajlungs. Ordförande var J Söderström och sekreterare kapten John Lind.
Kretsindelning: krets nr 13 – Othem krets omfattade Boge, Othem, Wegume och Hellvi, 
Krets nr 15 – Lärbro krets omfattade Lärbro, Hangvar och Hall.
I en minnesskrift från 1937 framgår att Ordförande i Lärbro-Othem friförsamling var Pastor JT Karlsson Gisslause
 
1918 inköptes en fastighet vid Österby i Slite för 800 kr för byggande av ett missionshus och detta invigdes 1920. Huset sådes så småningom till Slite Cement& kalk AB.
1954 ändrades namnet till Slite missionsförsamling och året därpå så överlät man tillgångarna och verksamhetsansvaret till Norra Gotlands Missionsförbund. 1958 omorganiserades man åter och församlingen upptogs i Martebos missionsförsamling 

I Storugns fanns ett missionshus. 1911 inköptes ett bostadshus (Källstäde Stora 1:39) och byggdes om till missionshus vilket invigdes 1913. På 1930-talet byggde man till en samlingssal med plats för ytterligare 40 personer. Ett större renoveringsarbete genomfördes 1950-51 och omfattade främst exteriöra reparationer såsom puts och takbyte. 
I byggnaden kom församlingens syförening att husera. Denna syförening bidrog till att man kunde genomföra fortlöpande reparationer och ombyggnader.
Under 1950 – 60-talen hölls söndagsskola i detta missionshus. Man bedrev även barn och ungdomsverksamhet.
Genom ett gåvobrev från Lärbro-Othems friförsamling överlämnades huset till Fårösunds missionsförsamling 1957. 1975 såldes byggnaden till Gotlands Förenade Kalkbrott.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2011-03-25 11:50:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2011-03-25 11:50:43) Kontakta föreningen