Storugns gård.

Storugns gård.
Denna gård och trädgård anlade Karl Petter Westöö 
  

Storugns gård krävde mycket arbetskraft. Arbetet leddes av en rättare. 

Rättare Josefson och förman Mattsson, var bland de sista arbetsledarna. 

Man hade en stor park med anställd trädgårdsmästare.

På gården gick det livligt till och de stora kalasen avlöste varandra. 

En omtalad fest var när dåvarande Kronprinsen Oscar den II gästade gården. 

Musikkåren från Visby gav konsert under middagen, som intogs i en stor lövsal i parken. 

All glans och högfärd (som de gamla kallade det) hade mött upp, och nog var det en ståt. Bland de övriga fint klädda gästerna märktes en liten vadmalsklädd bonde, med sin fiol. 

För det skulle ju spelas upp till dans efteråt. Kronprinsen hade lite nedlåtande frågat om han kunde spela.

“Jag reikar (gnidar) någ lite”, sa Groddespelmannen

Men nu hade han till just detta tillfälle satt ihop en vals, som blev så omtyckt av den höge gästen, att han gav honom 50 riksdaler för spelningen. Denna Grodda-vals har man många gånger hört spelas av vår egen Riksspelman i Lärbro, Svante Pettersson.

Det är ett gammalt ordspråk man inte kommer ifrån när det gäller Storugns och dess ägare, 

Ja, ja, de levde mens de levde och dog en da för kort.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2011-03-17 15:47:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2011-03-17 15:47:11) Kontakta föreningen