Såg Wästninge bearbetad.

Såg Wästninge bearbetad.
Vägume såg och kvarn 

Första sågen i Lärbro, tillkom 1620 .  

Sågar vid Vastaån 

TH Erlandsson skriver i en av sina böcker: ”Att vid detta vattendrag har en gång under 1700-talet och långt in på följande århundrade, surrat tre husbehovssågar. Man kallader dessa sågar för Vangesåg eller Storsåg, vidare var det Lillsåg och Nysåg.”

 

Det var fyra sågar med ägare på olika håll i Lärbro. 

Vangesåg

F.d. stor sågplats intill Vasteån ungefär mitt mellan Träskmyr och Kappelshamnsviken

Storsåg 

F.d. stor sågplats intill Vasteån ( se d:o) och ca 500 meter öster om Träskmyr. Storsåg flyttades 1913 till Bungemuseet.

(Ur fornminnesregistret) -Sågen skulle flyttas till Bungemuseet. Ägaren Karl Larsson och TH Erlandsson hade blivit ovänner varvid Larsson beslöt att sågen inte skulle flyttas. Vid Larssons död påbörjades nedmontering och flyttning. Vid första frukostrasten elhärjades sågen och kom således aldrig till Bunge. KOLLA 

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2011-04-01 10:50:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2011-04-01 10:50:08) Kontakta föreningen