Grenadjärtorp 84 (Kungliga Grenadjärregementet Överstelöjtantens Compani.)

Kategori: Soldattorp
Koordinater: 0, 0

Utforska platsen