Fransudde

Kategori: Naturområden
Koordinater: 57.071922, 13.498277

Utforska platsen