Göstas göl

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 57.120663, 14.170979

Utforska platsen