Skräddareheden

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 56.077187, 13.239339

Utforska platsen