Ljungbyhed fornlämningar

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 56.075752, 13.225152

Utforska platsen