Bruaröret

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 57.013348, 12.9096

Utforska platsen