Herrevadskloster fornlämningar

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 56.094006, 13.22549

Utforska platsen