Hur Ängelsberg blev med kyrkbåt. En sammanställning av Jan Klasson. Idégivare och projektledare.

Källa:

Jan Klasson