Fem finklädda herrar

Fem finklädda herrar
Övre raden fr. v. Vidar Ågren, Ernst Sundström, Claes Wretman.
Sittande längst fram Helmer Persson, Kalle Bergström

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2010-03-23 15:52:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2010-03-23 15:52:30) Kontakta föreningen