Kölberget

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 60.422592, 13.556093

Utforska platsen