Trollstenen

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 61.070393, 15.648022

Utforska platsen