Gamla hyttan

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 60.138405, 15.6552725

Utforska platsen