Engelbrektsstenen

Kategori: Fornlämning, Fornminne
Koordinater: 60.16758, 15.981233

Utforska platsen