22.01. Ålderdomshemmet

22.01. Ålderdomshemmet
Vy över gamla ålderdomshemmet, Bromsen 5
Område 22, bild 22:01

Fotograf Karl-Eric Axenström
Projekt: Örnsköldsvik 1999

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 08:14:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 08:14:51) Kontakta föreningen