52.04 Florabadets omklädningshytten

52.04 Florabadets omklädningshytten
Florabadets omklädningshytt

Område 52  Bild.52:04

Fotograf: Christer Gunnarsson


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 14:14:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 14:14:36) Kontakta föreningen