08.27 Vegagatan

08.27 Vegagatan
Vegagatan 23  Skottland
Ägare: Ö-viks Hem    NyprodOmråde 8, bild 8:27
Fotograf E G Arnström

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:42:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:42:57) Kontakta föreningen