08.38 Viktoriagatan

08.38 Viktoriagatan
Viktoriagatan 12   Irland
Ägare: Albin Persson Bygg AB      Nyprod.Område 8, bild 8:38
Fotograf E G Arnström

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:43:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:43:22) Kontakta föreningen