16.16.Andra Långgatan Miljöstation

16.16.Andra Långgatan Miljöstation
Andra Långgatan - Miljöstation korsning Gammelängsväg
Område 16, Blåklockan Bild 16.16

Fotograf Göte Nordmar

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-09 10:00:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-09 10:00:10) Kontakta föreningen