16.16.Andra Långgatan Miljöstation

16.16.Andra Långgatan Miljöstation
Andra Långgatan - Miljöstation korsning Gammelängsväg
Område 16, Blåklockan Bild 16.16

Fotograf Göte Nordmar

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-09 10:00:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-09 10:00:10) Kontakta föreningen