15.33 Vyer över....

15.33 Vyer över....
Vyer över Fjärden, Varvet, Alfredshem och Domsjö.
Se även posterna 33 och 35.

Område 15  Bild 15.33

Fotograf Ola Lundblad
Projekt: Kv Blåsippan - Gullvivan - Vitsippan

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 12:44:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 12:44:35) Kontakta föreningen